Nhập khẩu uỷ thác

260 lượt xem

Nhập khẩu là hoạt động kinh doanh buôn bán trên phạm vi quốc tế, là quá trình trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia dựa trên các nguyên tắc đã được thống nhất là trao đổi ngang giá lấy tiền tệ làm môi giới. Nhập khẩu không phải là hành vi buôn bán riêng lẻ mà là hệ thống các quan hệ buôn bán trong nền kinh tế có cả tổ chức bên trong và bên ngoài.

Blue Sky Investment Group - BSIG.CO
Số 10 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
+84978801999
contact@bsig.co

DỊCH VỤ NỔI BẬT

Menu